Nyheter


SKYDDAT brandsäkrar Förskola! Brandskydd 2018-05-11

Östra Göinge Kommun ligger i nordöstra Skåne i det historiska gränslandet mellan Sverige och Danmark. Här byter landskapet skepnad från öppen odlingsbygd med stora gods och gårdar, ädellövskogar och sammanhängande hagmark i söder till sydsvenska höglandets barrskogar, torp och insjöar i norr. Östra Göinge Kommun håller en hög nivå på sitt brandskydd och nu tar man beslutet att på Trollbäcken Förskola i Glimåkra uppgradera befintliga brandvarnare till ett riktigt utrymningslarm. Kravet på just denna verksamhet och aktuell byggnad är sammankopplade brandvarnare. SKYDDAT tycker att det är bra med krav på tidig upptäckt av brand men tycker samtidigt att just brandvarnare inte är ett pålitligt system. Med brandvarnare missas väsentliga funktioner såsom felindikeringar eller om en brandvarnare tappat förbindelsen och det är även svårt att på ett bra sätt prova av. Inom kort kommer Centralenhet Consilium FG500 tillsammans med analogt adresserbara detektorer övervaka Trollbäcken Förskola mot brand. SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och vill samtidigt berömma Östra Göinge Kommun för initiativet.

SKYDDAT brandsäkrar Triplan! Brandskydd 2018-04-23

Triplan startade med formsprutning av mindre plastdetaljer i Lönsboda. Under ett par decennier har företaget vuxit både med uppgiften och i storlek. För några år sen öppnades en produktionsanläggning även i Litauen. Under 2008 flyttade anläggningen i Lönsboda in i nya stora lokaler. Det betyder att vi nu kan erbjuda betydligt större lösningar vad gäller formsprutning. SKYDDAT har fått i uppdrag att modernisera Brand- och Utrymningslarmet inom Triplan. Den gamla brandlarmscentralen har gjort sitt och byts nu ut till ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000. Total yta som skall övervakas dygnet runt är 7 500 kvm. FG5000 är Consiliums 6:e generation av brandlarmsystem och är utvecklat för att möta de höga krav som ställs på god design, flexibel systemuppbyggnad, enkelt handhavande och mycket god detekteringsförmåga. Systemet har en mycket flexibel uppbyggnad och kan användas för brandskydd från mindre daghem till det mest komplexa industrin eller sjukhuset. Det ger direkt information om vilken specifik enhet som har larmat, och därför kan rätt åtgärd vidtas på ett mycket tidigt stadium. SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget.

SKYDDAT tecknar avtal med Swedsafe! Brandskydd 2018-02-23

Vår styrka ligger i vår omfattande kunskap, kompetens och erfarenhet av att producera hållbara och högkvalitativa öronproppar. Specifikt öronproppar som är gjorda av polyuretan (mer kända som skumproppar eller engångsproppar) är vår specialitet. Där är vi också ett av väldigt få tillverkande företag i världen, och det enda i Europa. SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal gällande Brandskydd inom anläggningen i Höör. SKYDDAT har inventerat och säkerställt att anläggningen byggnadstekniskt och brandtekniskt uppfyller för verksamheten ställda krav. Vidare bygger vi upp ett väl fungerande SBA där Swedsafe inom organisationen fortlöpande och framförallt enkelt kan utföra och rapportera egenkontroller. Ledordet är enkelhet med målet att på ett effektivt sätt säkerställa brandskyddet och inte minst kunna redovisa till olika kravställare. Swedsafe är mycket måna om sitt brandskydd och SKYDDAT är stolt att vara leverantören.

SKYDDAT och Hässlehem utvecklar samarbetet! Brandskydd 2018-02-09

Hässlehem är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter i Hässleholms kommun. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende med ett varierat utbud av hyreslägenheter. Det övergripande målet för verksamheten är att vara ett bostadsbolag som uppfattas som tryggt och trivsamt med hög servicegrad och kvalitet. Bolaget omsätter cirka 140 miljoner kronor och har 27 anställda. Vi har från och med årsskiftet utökat vårt samarbete med Hässlehem. Sedan tidigare har vi förmånen att med årligt underhåll säkerställa funktioner på befintliga Brand- och Utrymningslarm. Samarbetet har nu utvidgats med årligt underhåll av handbrandsläckare, inomhusbrandposter, utrymningsplaner och utrymningsskyltning. SKYDDAT har även en central roll för det Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA). "Enkelheten är en dygd" och det gäller i allra högsta grad för ett fungerande SBA mellan Fastighetsägare och Verksamhetsutövare. Hässlehem ställer höga krav på brandskyddsarbetet och SKYDDAT är stolt att vara leverantören.

SKYDDAT brandsäkrar Swepart Transmission! Brandskydd, Kontrollerat 2018-01-21

Vårt kundlöfte är att överallt där kraft och rörelse växlas upp, ner eller överförs mekaniskt kan vi vara en produktionspartner med certifierade tillverknings-, förpacknings- och logistiklösningar.  Vi är experter och problemlösare. Ett innovationsföretag som konstruerar och tillverkar tekniskt avancerade kugghjul, drivaxlar och kundanpassade växlar till välkända globala varumärken. Vi är belägna i Liatorp i Älmhults kommun, fyra mil sydväst om Växjö samt Sibbhult, två mil sydöst om Osby. Swepart bygger ut sin nuvarande anläggning på 10 000 kvm med ytterligare ca 5 000 kvm och SKYDDAT har fått uppdraget att säkerställa brandskyddet. Brandlarmsystem Consilium FG5000 med analogt adresserbara detektorer kommer dygnet runt övervaka mot brand. Nästa steg blir att säkerställa förstahandsbrandskyddet och slutligen för byggnaden- och verksamheten all viktig dokumentation. När tillbyggnaden är klar kommer brandskyddet vävas ihop med befintlig byggnad där sedan det Systematiska Brandskyddsarbetet fortlöpande säkerställer viktiga funktioner. SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar för förtroendet.