Nyheter


SKYDDAT säkrar Coop Kallinge! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2017-12-01

”Vi moderniserar alla butiker i hela landet som är en del av Coops nya koncept och Coop Kallinge är nu totalrenoverad i färg, form, inredning, service och sortiment. Fastigheten är byggd med all den senaste tekniken med dokumenterat låg energiförbrukning för att följa Coop´s policy kring hållbarhet.

Vi vill att våra butiker skall vara säkra för kunder, personal och byggnad varför vi har som standard att installera brandlarm, inbrottslarm, kamerabevakning och passersystem. Vår partner är SKYDDAT.

Välkomna till Coop Kallinge! Peter Mattisson, Chef Butik & Fastighetsutveckling”.

CBK ställer höga krav på säkerheten och SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget.

SKYDDAT brandsäkrar serviceboende! Brandskydd 2017-11-03

SKYDDAT har på nytt fått förtroendet att brandsäkra ett Serviceboende inom Hässleholms Kommun. Denna gång är det Lyckåsa Korttidsboende i Bjärnum där vi moderniserar Brand- och Utrymningslarmet. Anläggningen består av 30 rum fördelat på tre avdelningar, "Österbo", "Söderbo" och "Västerbo". I samband med uppdraget kommer vi även att komplettera utrymmen som i dag är oskyddade, allt för att trygga personsäkerheten.

Som lösning har vi valt att använda oss av Consilium FG5000 som tillsammans med analogt adresserbara detektorer kommer övervaka fastigheten mot brand.

SKYDDAT är stolta över uppdraget och tackar återigen för förtroendet.

SKYDDAT brandsäkrar äldreboende! Brandskydd 2017-10-20

SKYDDAT har fått förtroendet att modernisera Brand- och Utrymningslarmet på Högalidshemmet i Hässleholm. Äldreboendet är med sina totalt 79 lägenheter på en yta om 29-39 kvadratmeter ett av de största i Hässleholms Kommun. I samband med uppdraget kommer vi även att komplettera utrymmen som i dag är oskyddade, allt för att trygga personsäkerheten för de som vistas inom anläggningen. Som lösning har vi valt att använda oss av Consilium FG5000 som tillsammans med analogt adresserbara detektorer kommer övervaka fastigheten mot brand.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar Hässlehem för förtroendet.

SKYDDAT brandsäkrar Brafab! Brandskydd 2017-09-22

Brafab bygger ut sitt nuvarande lager i Markaryd på 30 000 kvm med ytterligare 4 000 kvm och SKYDDAT har fått uppdraget att säkerställa brandskyddet. SKYDDAT har varit med som brandprojektör i ett tidigt skede och just nu håller brandlarmet på att ta form. Befintligt automatiskt brandlarm Consilium FG5000 kommer att byggas ut med analogt adresserbara detektorer som dygnet runt övervakar mot brand. Nästa steg blir att säkerställa förstahandsbrandskyddet och slutligen för byggnaden- och verksamheten all viktig dokumentation. När tillbyggnaden är klar kommer brandskyddet vävas ihop med befintlig byggnad där sedan det Systematiska Brandskyddsarbetet fortlöpande säkerställer viktiga funktioner.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar för förtroendet.

SKYDDAT brandsäkrar skolor! Brandskydd 2017-08-25

SKYDDAT har fått förtroendet att leverera Brand- och Utrymningslarm i samband med till- och ombyggnad av skolorna i V. Torup och Röke. Projekten omfattar bland annat renoveringsarbete samt tillbyggnad av skolorna med nya fritidshemslokaler.

Som systemlösning inom dessa båda uppdrag har vi valt att använda oss av Consilium FG 5000.

SKYDDAT är stolta över förtroendet och hoppas att byggherren som i detta fall är Hässleholms Kommun blir nöjda med vår kommande leverans.